Materiały programowe
Jak przygotować się do zajęć - Adam

Gra wędrownicza - Adam

Gra historyczna - Adam

Konspekt zbiórki - Adam

Regulamin odznaki regionalnej - Justyna, Adam

Program Kursu Przybocznych "W podróż z Robinsonem Crusoe" - Justyna

Konspekt zajęć z metodyk na kurs podharcmistrzowski - Justyna, Adam

Konspekt zajęć z bezpieczeństwa kurs przewodnikowski - Justyna

Konspekt zajęć z motywowania, kurs przewodnikowski - Kamila

Konspekt zajęć z podstaw wychowawczych, kurs przewodnikowski - Adam

Konspekt zajęć z rozwoju psychofizycznego, kurs przewodnikowski - Justyna

Konspekt zajęć z postawy instruktora wychowawcy- planowanie celów, kurs przewodnikowski - Kamila

Najważniejsze dokumenty dla KK ZHP - konspekt zajęć na KKK - Adam

HarcDobble gra - dla wszystkich pionów metodycznych - Adam

HarcHaliGali gra - dla wszystkich pionów metodycznych - Adam

checklist-kurs - Adam