Nie chodzi o to, by my osi gn li nasze najwy sze idea y,
lecz o to, aby by y one naprawd wysokie.
                                                      Robert Baden-Powell