Aktualności

W dniu 31 sierpnia 2024 odbędzie się uroczyste wręczenie sztandaru Drużynie Wędrowniczej „3DSH” im. Roberta Baden- Powella działającej przy LO w Miechowie.
Uroczystość odbędzie się w ramach „Lekcji Wielkiej Historii” Miechowskich Spotkań z Historią. Fundatorami sztandaru są: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Everest” oraz Starostwo Powiatowe w Miechowie. Miejscem wręczenia będzie teren przy rondzie obok miejscowości Podmiejska Wola, gdzie między innymi odbędzie się rekonstrukcja walk o Mont Ormel, pokaz sprzętu wojskowego i wiele innych wydarzeń towarzyszących z udziałem przedstawicieli Wojska Polskiego i grup rekonstrukcyjnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich obecnych i byłych wędrowników i instruktorów drużyny i Szczepu „Gryf” , instruktorów i harcerzy z innych środowisk, przedstawicieli Hufców, Chorągwi ZHP i GK ZHP, lokalne władze samorządowe, rodziców harcerzy oraz wszystkich przyjaciół i sympatyków naszego środowiska.
Dokładne informacje o godzinie wręczenia sztandaru ukażą się na naszej stronie po uzgodnieniu harmonogramu całego wydarzenia.


17.06.2024 Wyjście do Przedszkola i prowadzenie kilkugodzinnych zajęć popularyzujących harcerstwo i pokazujących formy biwakowania i umiejętności jakie daje harcerstwo. Wyjście zostało zorganizowane przez phm. Agnieszkę Burzyńską a udział w nim wzięło 8 harcerzy z drużyny

8-9.06.2024 Kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany w ramach projektu SIT Everest a finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Miechowie. 20 osób przeszkoliło się przez dwa dni z zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życiowych oraz obsługi defibrylatora. Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni z HGR Busko Zdrój w skład której wchodzą również absolwenci naszej szkoły

7-9.06.2024 Odbywała się część pierwsza Kurs Przewodnikowskiego "Róża Wiatrów, cztery strony świata - dokąd?." Udział w nim wzięło 10 osób z naszej drużyny oraz trzy druhny z Buska Zdroju. Komendantem kursu jest Adam Kania a zastępcą i szefem szkolenia phm. Kinga Skupna. Zajęcia na pierwszej cześci prowadzili Kamila i Maciej Chęcińscy, Paweł Olszowy, Kinga i Tomasz Skupni oraz Adam Kania. Było też obrzędowe ognisko wspólnie z Kursem Pierwszej Pomocy przy Dworku Kościuszkowskim oraz wspomnienie o druhu Ryszardzie Chwastku. Przyrzecznie podczas ogniska złożyli: Nikola Stawiarska, Aleksandra Juszczyk, Jakub Łukawski i Kacper Kwinta.

24-30.05.2024 Wyprawa Pamięci Monte Cassino – wzięli w niej udział harcerze i instruktorzy z DW "3DSH", Kręgu Starszyzny „Gryf” oraz członkowie SIT Everest. Wyjazd miał charakter patriotyczny i służył utrwaleniu historii walk 2. Koprpusu Polskiego. Na cmentarzach w Bolonii i Monte Cassino oraz przed pomnikiem gen. Andersa w Cassino odbyły się uroczyste apele, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Na polach bitewnych wokół Monte Cassino miała miejsce gra terenowa przybliżająca historię i realia odbytej tu bitwy. Dodatkowo wędrownicy zwiedzili Florencję, Wenecję, Rzym i Watykan. W zależności od sytuacji były momenty poważne i wzruszające ale także takie, w któych był czas na zabawę i relaks oraz na wchłaniania wielkiej histori Rzymu, Watykanu i innych zwiedzanych miast półwyspu Apenińskiego.

12.05.2024 Kolejne nasze działanie w służbie dla wspólnoty lokalnej. Tym razem przygotowaliśmy gry zabawy i zajęcia dla wszystkich uczestników pikniku „Charytatywna Dycha”, którego byliśmy współorganizatorami a całość wydarzenia miało na celu zebranie środków dla miechowskiego hospicjum Było wiele przygotowanych przez nas atrakcji jak: chusta „Klanzy”. mortomuliery, narty wieloosobowe, wodna ślizgawka, szczudła, dart i przede wszystkim ścianka wspinaczkowa. Zajęliśmy się także rozłożeniem sprzętu, a potem posprzątaniem po imprezie. No i oczywiście wzięliśmy udział w samym biegu na 10 km (Piotr Sito i Adam Kania) oraz nakręciliśmy sporo kółek po bieżni stadionu za które wpływały darowizny od sponsorów. Koordynatorami naszej służby byli phm. Andrzej Midro i Anna Mikołajczyk.

30.04.2024 Nasza drużyna w ilości 54 osób skorzystała z zaproszenia i z ozdobionymi różami i balonami kosturami przybyła na ślub naszej instruktorki phm. Kingi Pasternak. Potem ruszaliśmy do Racławic gdzie przy ognisku phm. Edyta Midro przygotowała z harcerzami montaż dotyczący rocznicy Konstytucji 3. Maja. Tu też swoje przyrzeczenie złożyły: Sylwia Bucka, Alicja Kyzioł, Oliwia Kwiecień i Zuzanna Hajek. Naramiennik wędrowniczy otrzymali Emilia Łojewska i Piotr Sito a stopień HO Julia Turek. Został też wręczony sznur komendantki kręgu Agnieszce Piekarskiej.

24.04.2024 Dni Otwarte naszego liceum. Harcerze mieli tu do wykonania dwa zadania. Jedna grupa to osoby które oprowadzały grupy przyszłych licealistów po naszej szkole. Dbały one o to aby nikt się nie zgubił, wszyscy dotarli w określonym precyzyjnie czasie na każdy przygotowany przez nauczycieli i uczniów punkt z ciekawymi formami promującymi naszą szkołę. Druga grupa przygotowała w harcówce spotkanie z odwiedzającymi nas gośćmi i opowiadała o tym jak to żyje się uczniom naszej szkoły oraz zachęcała do wszelkiej aktywności w tym do działalności harcerskiej.

11.04.2024 Artystyczna reprezentacja naszej drużyny kierowana przez Anię Mikołajczyk wystąpiła na Powiatowym konkursie piosenki organizowanym przez Hufiec ZHP w Miechowie. Zwyciężyliśmy w swojej kategorii i otrzymaliśmy piękną statuetkę.


1-2.03.2024 Odbył się biwak drużyny z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Uczestniczyło w nim 51 wędrowników z LO oraz starszyzna i opiekunowie czyli łącznie 60 osób. Komendantką była Ola Włodarczyk, oboźnym Filip Mikołajczyk a zespół kwatermistrzowski to Julka Turek, Błażej Musiał i Kinga Boruta. Bogaty program biwaku zapewniła Rada Drużyny. Były to zajęcia z integracji (J. Jarząbek B. Musiał) warsztat tworzenia kartek z okazji DMB(G. Wrzesień), prezentacja, dyskusja i warsztaty z ekologii (Z. Pałyga), film i quiz dotyczący Bitwy pod Monte Cassino(J. Turek), gra budynkowa "Lektury inaczej" (A. Mikołajczyk), nocna wędrówka ze szczególnym programem dla składających przyrzecznie (O. Włodarczyk, F. Mikołajczyk). A wszystko we wspaniałej atmosferze i ciszy nocnej ogłoszonej dopiero o 5:05. Przyrzecznie harcerskie podczas biwaku złożyli: M. Mucha, K. Kubacka, N. Barczyńska, T. Midro. a naramienniki wędrownicze otrzymali: J. Jarzębek, B. Musiał i L. Podyma. Opiekę nad biwakiem sprawowali: Agnieszka Gajos , Sylwia Bucka i Adam Kania oraz gościnnie pan dyrektor Krzysztof Gajos. Dziękujemy wszystkim ze wspaniałą harcerską atmosferę i zaangażowanie w przygotowanie i przebieg biwaku.


17.02.2024 W 161 rocznicę Bitwy Miechowskiej drużyna wzięła udział w patriotycznych obchodach tego wydarzenia. Mimo środka ferii, soboty i deszczu 47 wędrowników wypełniło nasz patriotyczny obowiązek. Po mszy w kościele św. Barbary uczestniczyliśmy w złożeniu wieńców pod pomnikiem powstańców na cmentarzu a potem w uroczystym przemarszu pod pomnik na Rynku i apelu poległych. W tym dniu przy ognisku odbyło się też przyrzecznie które złożyły Małgorzata Reszka, Natalia Kaleta i Zuzanna Stolarska a Zofia Pałyga i Anna Mikołajczyk otrzymały stopień Harcerki Orlej.


28.01.2024 Kwesta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami - kwestowało - 41 wędrowników z naszej drużyny koordynatorem była Julia Turek. Jak co roku nie tylko w Miechowie ale i w okolicy działały patrole w harcerskich mundurach. Wykonaliśmy także jak co roku pamiątkowy medal w technice 3D, który oddaliśmy na licytację. Dzięki temu przyczyniliśmy się do kolejnego rekordu w naszym miechowskim sztabie WOŚP.


22.12.2023 Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy...” i w Drużynie Wędrowniczej też taki dzień nastał. Wigilia jakiej nie było od lat. Ponad 80 wędrowników, starszyzny, instruktorów i przyjaciół drużyny czasem razem z rodzinami. Gościła u nas delegacja Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego z członkinią komendy Wiktorią Gul. Odwiedziła nas także drużynowa 22 DW działającej kiedyś w Szczepie „Gryf” Monika Kopyrta oraz drużynowe 3DSH z poprzednich lat: phm. Mariola Paterek, pwd. Joanna Misiak i pwd. Agnieszka Piekarska a także pan Dyrektor pwd. Krzysztof Gajos z małżonką. Było wielu naszych instruktorów: phm. Edyta Midro, phm, Agnieszka Burzyńska, pwd Joanna Tarko, phm. Kinga Pasternak, pwd. Kamila Chęcińska, pwd. Radek Karwat, pwd, Iza Chyży. Była też starszyzna oraz nauczyciele naszego LO. No i oczywiście harcerze. Wieczornicę rozpoczął koncert kolęd przy akompaniamencie fortepianu, skrzypiec i saksofonu. Następnie odbyło się przyrzecznie harcerskie, które złożyły: Kinga Kawiorska, Lidia Kruczek i Karolina Nocuń a naramiennik wędrowniczy otrzymali: Oliwia Darska i Radosz Jachym. Tort od naszej instruktorki Magdy Machejek był także wspaniałym akcentem spotkania wigilijnego. Po połamaniu się opłatkiem wręczeniu nagród za konkurs konturowy, który wygrała Julka Turek przez kilka godzin trwały wspólne rozmowy, wspomnienia i snucie planów na przyszłość.


20-22.12.2023 Roznosiliśmy Betlejemskie Światło Pokoju w Miechowie. Trafiliśmy z nim do Schroniska św. Brata Alberta, Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola nr 3, Centrum Kultury i Sportu, Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Liceum OgólnokształcącegoO, Policji, Straży Pożarnej, Weterynarii, Zakładu Energetycznego, Wodociągów, Domu Dziecka, Firmy Net-Bis, Starostwa Powiatowego, Domu Pomocy, GOKu i parafii w Kozłowie oraz wielu jeszcze instytucji w naszym mieście.


8-10.12.2023 Wyprawa DW "3DSH" po Betlejemskie Światło Pokoju. Wraz z drużynami z naszego hufca ruszyliśmy do śnieżnego Zakopanego. Na początku trochę na luzie chociaż były i mocno harcerskie elementy czyli wizyta, złożenie kwiatów i krótka inscenizacji przy grobie twórców polskiego skautingu Olgi i Andrzeja Małkowskich. A oprócz tego wspaniała zabawa no i Bingo! Potem wędrówka na Sokolicę, Termy a także nocne wyjscie na którym przyrzeczenie złożyły Milena Mucha i Natalia Marzec. Na koniec w schronisku na Głodówce nasza delegacja z rąk Naczelniczki ZHP Martyny Kowackiej otrzymała Ogień Betlejemski. Udział wzięło 20 wędrowników z naszej drużyny, koordynatorem była Ania Mikołajczyk a opiekunem Kamil Dowolski.


10-11.11.2023 Kolejny już w tym roku biwak – tym razem dla nowych członków drużyny. Przygotowany przez naszych absolwentów z Kręgu Starszyzny „Gryf” i Radę Drużyny zawierał elementy wiedzy o Prawie Harcerskim, historii harcerstwa i regulaminie mundurowym. Ale była oczywiście też obrzędowa wieczornica i Przyrzecznie Harcerskie oraz sporo dobrej zabawy. Ranek 11 listopada to już zbiórka całej drużyny w pełnym składzie. Po trzygodzinnej mustrze aż 65 osób ruszyło zwartą kolumną na obchody Święta Niepodległości. Udział we mszy świętej, uroczystościach przed pomnikiem z Orłem oraz uroczysty przemarsz ulicami Miechowa przy dźwiękach Warszawianki i Pierwszej Brygady był kulminacyjnym elementem naszego świętowania w duchu radosnego patriotyzmu


29-30.10.2023 Przed Świętem Zmarłych harcerze z "3DSH" tradycyjnie porządkowali mogiły żołnierskie i powstańcze na miechowskim cmentarzu. Roznosili też znicze na groby znajdujące się pod opieką gminy oraz na groby harcerzy i instruktorów spoczywających na tej nekropolii. W pracę zaangażowało się ponad 40 wędrowników z drużyny działającej przy miechowskim LO.


28.10.2023 Na posiedzeniu Komisji Stopni Instruktorskich Hufca członkowie naszej drużyny otwierali swoje próby instruktorskie. Zosia Pałyga, Ania Mikołajczyk, Julka Turek, Gabrysia Wrzesień, Ola Włodarczyk i Filip Mikołajczyk otwarli próby przewodnikowskie a Agnieszka Piekarska próbę podharcmistrzowską. Życzymy wszystkim pomyślnej realizacji zadań! Mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się w drużynie nowi instruktorzy.


23-27.10.2023 Przez tydzień była prowadzona zbiórka karmy dla schroniska „Psie Pole” w Racławicach. Po wykonaniu plakatów informacyjnych i ich rozwieszeniu przez 4 dni harcerze z drużyny dyżurowali w namiocie przed naszym LO zbierając karmę dla psów i kotów. Wyszło z tego całkiem dużo jedzonka dla czworonogów. Inicjatorem i koordynatorem całości były Zofia Pałyga i Anna Mikołajczyk. W ramach zdobywania tropu „Inicjatywa” zespół tworzyli Ania M, Gabrysia P. Maciek K., Julka P. i Zosia P. Dziękujemy też wszystkim bardzo licznie dyżurującym w namiocie. Oczywiście wielkie podziękowania dla tych którzy wspomogli nas swoimi środkami oraz duża ilością przyniesionej karmy.

15-16.09.2023 Nocna wędrówka to główny punkt naszego wrześniowego biwaku. Przeszliśmy 15 kilometrów, nocą, często w zupełnej ciemności ale za to niebo było gwieździste a spadające gwiazdy dodawały uroku. Na trasie oprócz gorącej herbaty z podwiezionego przez Kamila termosu było także harcerskie ognisko a na nim przyrzecznie harcerskie, wręczenie naramienników oraz przyznanie odznak OSO. Były też gry – jedna całkiem beztroska ale za to druga pełna upiorów i strasznych wizji rodem z najwybitniejszych horrorów – zwłaszcza ze zaczęła się około 4 w nocy a przygotowana była przez Radę Drużyny. Odwiedziła nas i pomogła w realizacji biwaku jak zawsze niezastąpiona starszyzna drużyny tym razem w składzie: Aga, Ola, Kasia, Kamil, Dominik, Filip i Kamil oraz gość specjalny Zuzia. Oboźną była Zosia, kwatermistrzynią Ania a nad wszystkim piecze sprawował druh Adam wraz z drużynowym Maćkiem.


14.09.2023 Rok harcerski rozpoczęliśmy od akcji rekrutacyjnej gdzie przedstawiliśmy się „pierwszakom” jako mieszkający w rezerwacie niezwykły gatunek „Homo Scautus”. Całą inscenizację, ognisk, form wypoczynku, pierwszej pomocy oraz naszych rozlicznych umiejętności: wspinaczki, zabaw dla dzieci, strzelectwa z łuków, paintballu czy borni pneumatycznej opisywał lektor w stylu Krystyny Czubówny. Wyszło całkiem fajnie – ochrona też się postarała.


1-13.08.2023 W tym roku 16 harcerzy z naszej drużyny brało udział w obozie pod namiotami na bazie naszego Hufca w Międzywodziu. Opiekunami byli pwd. Agnieszka Piekarska i hm. Adam Kania. Realizowany był program dla wędrowników w którym były zajęcia z technik, historii, musztry, zdobnictwa ale również dużo zajęć z kierowania i funkcjonowania zespołu, współdziałania grupy i budowania relacji międzyludzkich. Nie zabrało zajęć sprawnościowych zarówno ze sprawności fizycznej jak i umysłowej. Ale nade wszystko była fajna braterska atmosfera i czas spędzony przy ogniskach zachodach słońca i wśród pięknej przyrody wyspy Wolin


17-18.06.2023 Warsztaty z Pierwszej Pomocy za nami. HGR Busko z Szymonem, Damianem i Igorem plus miechowska cześć czyli Agnieszka i Kamil jak zawsze na medal. Zajęcia z podstaw plus ćwicznia na fantomie i defibrylatorach a na uatrkacyjnie sposoby transportu w sytuacjach trudnych i górskich zakończone świetnymi zajęciami polowymi. Dodatkowo dwie godziny na kręgielni oraz udział reprezentacji drużyny w ślubie naszej instruktorki Kasi. Wszystko pod opieką instruktorów z Kręgu „Gryf” Kamila, Dominika i Adama. Projekt Kursu Pierwszej Pomocy finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Miechowie. Podziękowania dla HGR Busko, CKiS Miechów, LO Miechów, SIT Everest i KI"Gryf" - wszyscy bardzo pomogli.


1.06.2023 W dzień Dziecka nasi harcerze ruszyli… do dzieci. Ciesząc się piękną słoneczną pogodą rozstawiliśmy na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ściankę wspinaczkową. Klasy wraz z nauczycielami pojawiały się przy naszych stanowiskach a my zapewnialiśmy im ciekawe zajęcia wspinaczkowe. Były też lody dla naszych wolontariuszy.


30.05.2023 Wybraliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie na zaproszenie pani Małgorzaty Banasik. Tam zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci w tym dzieci które przyjechały do nas z Ukrainy i uczęszczają własne do tej szkoły. Pod kierownictwem przybocznej Zosi Pałygi i drużynowego Maćka Kmery członkowie patrolu przeprowadzili gry ruchowe,, zajęcia plastyczne oraz dużo zabaw w tym pląsów z muzyką i śpiewem. Wszystko przebiegało w bardzo miłej atmosferze a dzieci i harcerze bawili się świetnie!


14.05.2023 Pomagać innym i jeszcze czerpać z tego radość to właśnie jeden z elementów życia harcerskiego. Podczas „Charytatywnej Dychy” czyli biegu i festynu, którego byliśmy współorganizatorem zbieraliśmy fundusze dla miechowskiego Hospicjum. Ścianka wspinaczkowa, mortomuliery, narty trzyosobowe, chusta Klanzy, dart, i jeszcze inne atrakcje przygotowane przez nas zapewniały doskonałą zabawę najmłodszym i ich rodzicom. A dodatkowo jeszcze „wybiegaliśmy sporo kółek na bieżni naszego boiska za które sponsorzy przelewali pieniążki dla Hospicjum.


22-23.04.2023 Po służbie w Łagiewnikach i Dniach Otwartych LO przyszedł czas na biwak i trochę relaksu. Było świetnie - wiosenna pogoda, trochę wędrówki i poznawania przyrody, zwiedzanie Buska Zdroju z przewodnikiem, parku zdrojowego, tężni, zajęcia z ratownictwa medycznego, gry planszowe i nie tylko, ognisko, pizza, lody, koncert fontann, smak wód siarkowych oraz wieczorny abordaż na statek w parku. Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie naszym przyjaciołom: Panu Burmistrzowi Dariuszowi Marczewskiemu, szefowi HGR phm. Szymonowi Wójcikowi oraz Komendantowi Hufca w Busku hm. Adamowi Gadawskiemu. Za opiekę i gościnę dziękujemy także HGR Busko i 2 Buskiej Drużynie Wędrowniczej "Luminis" oraz Tężni Busko Zdrój.


19.04.2023 Podczas Dni Otwartych Liceum Ogólnokształcącego nasza ekipa zaangażował się w dwie aktywności. Cześć drużyny oprowadzała grupy ósmoklasistów zgodnie z rygorystycznym grafikiem aby wszędzie zdążyli na czas i nie zgubili się w zawiłych korytarzach naszej szkoły. Druga cześć drużyny prezentowała w harcówce osiągnięcia naszej drużyny jednocześnie zachęcając do wstąpienie w nasze szeregi. I był także Wiktor który śmigał drużynowym rowerem po korytarzach szkolnych z głośnym klaksonem i cukierkami.


16.04.2023 Po przerwie spowodowanej pandemią znów stawiła się na służbie porządkowo-informacyjnej z okazji Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium w Łagiewnikach. Zapewnienie drożności traktów komunikacyjnych, udzielanie informacji pielgrzymom i kierowanie grup pielgrzymich do poszukiwanych miejsc przebiegało sprawnie i bez większych problemów. W akcji uczestniczyło aż 20 harcerzy pod opieką trójki instruktorów: pwd. Angeliki Łuczyk – koordynatorki wyjazdu oraz pwd. Joanny Misiak i pwd. Kamila Dowolski, którzy zapewnili bezpieczny dojazd, pobyt i powrót do Miechowa. Mimo ciężkiej wielogodzinnej pracy dopisywała pogoda i humory wiec akcję zaliczamy do bardzo udanych. Mamy nadzieję, że za rok znowu będziemy mogli pełnić służbę na tej uroczystości


17-18.03.2023 Odbył się biwak Wędrownicza Ścieżka w którym udział wzięło ponad 30 osób. Komendantem był hm. Adam Kania opiekunami phm. Edyta Midro i pwd. Joanna Misiak, oboźnym Maciek Kmera a kwatermistrzem Ania Mikołajczyk. Udział wzięło w nim ponad 30 osób. W programie było miedzy innymi: tworzenie próby wędrowniczej, zajęcia z tańców integracyjnych, gry planszowe, musztra, nauka piosenek harcerskich oraz gra budynkowa z udziałem piratów. Odbyło się także przyrzeczenie harcerskie Kingi i Laury oraz Zobowiązanie Instruktorskie Kamila Dowolskiego.


25.02.2023 Delegacja drużyny gościła na biwaku hufca w Seceminie. Podczas odbywającej się tam Komisji Stopni Instruktorskich druh Kamil Dowolski zamknął swoją próbę przewodnikowską - gratulujemy. Na tym samy posiedzeniu druh Maciek Kmera złożył wniosek i po pozytywnej opinii KSI otworzył swoją próbę na stopień przewodnika.


17.02.2023 W 160. rocznicę Bitwy Miechowskiej wzięliśmy udział w jej uroczystych obchodach, składając wiązankę pod pomnikiem z Orłem oraz uczestnicząc w prezentacji dotyczącej składu społecznego uczestników Powstania Styczniowego. W tym dniu odbyło się także przyrzecznie harcerskie Zuzi Pyci i Oliwii Skóry oraz przekazanie drużyny. Funkcję drużynowej oddała pwd. Agnieszka Piekarska a nowym drużynowym został Maciek Kmera. Na zakończenie miało miejsce uroczyste odsłonięcie nowych tablic ze zdjęciami z naszej działalności oraz portretami Andrzeja Małkowskiego i Roberta Baden Powella autorstwa Julki Turek.


01.2023 Podczas ferii odbyły się dwie czterogodzinne zbiórki przygotowane przez opiekuna drużyny oraz nową Radę Drużyny w składzie: Maciek Kmera, Zosia Pałyga, Ania Mikołajczyk, Oliwia Darska i Gabrysia Paschek. Zajęcia podzielone były na bloki – wiedza o prawie i przyrzeczeniu harcerskim, obrzędy gry i zabawy w ogniskowym kręgu, praca w systemie małych grup oraz zdobnictwo kosturów. Łącznie udział wzięło 26 osób. Była też służba związana ze stworzeniem 4 kolejnych planszy przedstawiających historię najnowszą naszej drużyny.


29.01.2023 Podczas kwesty WOŚP zebraliśmy jako harcerze 29 889,28 zł, co stanowi 48% kwoty zebranej przez cały Miechowski Sztab WOŚP. Kwestowaliśmy nie tylko w Miechowie ale także w Książu Wielkim, Antolce, Kozłowie, Przesławicach i Racławicach. Łącznie 25 osób z naszej drużyny pomagało w zbieraniu funduszy na walkę z sepsą.


23.12.2022 Coroczna wieczornica wigilijna wróciła do Drużyny Wędrowniczej "3DSH". Znów mogliśmy się cieszyć przedświąteczną atmosferą która była wokół nas. Było kolędowo, opłatkowo i kulinarnie. Program artystyczny na chór, fortepian i skrzypce przygotowała Ania i Maciek wraz z zespołem. Za przygotowania kulinarne odpowiadały Natalia i Klaudia a w wystroju pomogły druhna Edyta i Ola oraz harcerze i uczniowie LO. Jak widać ciaglę drużyna łaczy pokolenia i zachęca do wspólnego harcowania młodszych i starszych. Ale najważniejsze było wspólne spotkanie w gronie druhen i druhów, które niesie nadzieję na kolejne dobre lata dla naszej harcerskiej wspólnoty.


17-21.12.2022 Od soboty 17 grudnia roznosimy Betlejemskie Światło Pokoju. Zaangażowało się w ten piękny zwyczaj pięćdziesięciu harcerzy z naszej drużyny. Światło Pokoju zapalone od ognia płonącego w bazylice w Betlejem od wędrowników z "3DSH" trafiło miedzy innymi do Starosty Miechowskiego i Dyrekcji i Grona Pedagogicznego LO, Zakładu Energetycznego i Zakładu Wodociągów, Komendy Policji i Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 3, Domu Kombatanta i GOPSu, Domu Dziecka i Schroniska Sw .Brata Alberta, Domu Kultury i pływalni CKiS,Firmy Fiber Net-Bis i GOKu w Kozłowie oraz jeszcze do wielu instytucji i osób w naszej miejscowości i okolicach. A wszystkim, do których nie zdołaliśmy dotrzeć składamy w tym miejscu życzenia spokojnych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia.