Kontakt
Drużyna Wędrownicza "3DSH" im. Roberta Baden-Powella
działająca przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie
Hufiec Szczekocińsko - Włoszczowski, Chorągiew Kielecka
Nr rachunku bankowego Hufca: 88852500020000001211250001
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
KRS: 0000281359 do odpisu 1%

Adres do korespondencji i harcówka:
ul. Konopnickiej 2, 32-200 Miechów; budynek LO w Miechowie
e-mail: zhp@miechow.pl; phone: +48 608866922


Linki
Kostur i regiment - geneza, zdobnictwo, opisy
Spis naramienników wędrowniczych DW "3DSH"
Plan cmentarza z mogiłami żołnierskimi i instruktorskimi
Śpiewnik DW "3DSH"
Regulamin odznaki Harcerz Grobu Bożego
Krótka informacja o Bazylice Grobu Bożego i zakonach bożogrobców
Grafiki harcerskie skompresowane

Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2015
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2014
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2013
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2012
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2011
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2010
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2009
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2008
Widokówki z akcji wymiany pocztówek z okazj DMB 2007