Plakietka drużyny
Historia Szczepu ZHP Gryf
lata 1993-2006
Plakietka drużyny
Ludzie, którzy tworzyli świetność naszego szczepu
Anna Zdechlik pwd. Agnieszka Włosowicz pwd. Monika Grosicka pwd. Dorota Rogalska pwd. Marta Manterys phm. Jolanta Deńca pwd. Joanna Winiarska pwd. Agnieszka Zielińska pwd. Dorota Kurpios pwd. Anna Pardała pwd.
Anna Zdechlik Agnieszka Włosowicz Monika Grosicka Dorota Rogalska Marta Manterys Jolanta Deńca Joanna Winiarska Agnieszka Zielińska Dorota Kurpios Anna Pardała
Komendanci szczepu od 1993 roku
1993-1994 Marcin Filipowicz 
1994-1995 Anna Zdechlik
1995-1996 Adam Kania
1996-1997 Monika Grosicka
1997-1998 Karina Żak
1998-2000 Joanna Winiarska
2000-2007 Adam Kania

15 września 1993 roku odbyła się pierwsza zbiórka reaktywowanej po latach przerwy w swej dzialalności 3 Drużyny Starszoharcerskiej imieniem generała Roberta Baden-Powella. Funkcję drużynowego objął druh podharcmistrz Adam Kania. Komendantem szczepu został Marcin Filipowicz. Pierwszą naszą imprezą był udział w Centralnym Zlocie Mlodzieży w Palmirach w dniach 20-24.10.1997. Przybocznymi drużynowego zostały druhny Magda Olchawa i Katarzyna Gibas obecnie obie w stopniu przewodnika. Szybko ruszyliśmy na podbój harcerskiego świata.

15.09.1993-15.08.2002
13.09.2002-9.06.2004
19.06.2004-28.03.2006
2.04.2006-22.12.2006