Na podstawie materiałów archiwalnych Komendy Hufca ZHP w Miechowie z 1994 roku

Phm. Władysław Terlecki- pseudonim Strzała - przedwojenny hufcowy w Miechowie, drużynowy Harcerskiego Pogotowia. Wojennego w sierpniu 1939 r student prawna. Zginął 9 czerwca 1944 r. na dworcu kolejki wąskotorowej w Miechowie. Ranny w czasie ucieczki został przez Niemców dobity. Według relacji pułkownika Iglewskiego pseudonim "Suseł", "Nieczuja" i "Ponar", zastępcy dowódcy 106 Dywizji Piechoty w Okręgu Krakowskim AK, druh Terlecki, pełniący funkcję adiutanta Komendanta Obwodu AK w Miechowie, nie pozwolił się wziąć żywym, będąc rannym, ostrzeliwał się w czasie ucieczki i zdążył jeszcze przed śmiercią zniszczyć takie ważne dokumenty jak szyfr i inne tajne meldunki. Zjadając je w biegu. Na początku 1943 roku Komendant Ula Skała w Kielcach nawiązał kontakt z druhem Terleckim, w wyniku czego zorganizował on drużynę "beesów", która współpracowała z wywiadem i łącznością w AK. W ramach łączności sztafetowej w Szarych Szeregach na trasie północ-południe, punkt łącznościowy w Miechowie miał być ważnym ośrodkiem w okresie "Burzy". W maju 1944 roku drużyna liczyła około 20 chłopców. Druh phm. Władysław Terlecki posiadał odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, a pośmiertnie otrzymał Krzyż Virtuti Militari, w 1986 roku na wniosek Komendy Hufca ZHP w Miechowie otrzymał Krzyż Za Zasługi dla ZHP z Mieczami. [...]

Przedwojenni Hufcowi:
 • 1922 - Dh Stefan Żytko
 • 1922 - 1925 - Dh ksiądz Wojciech Piwowarczyk
 • 1925 - 1927 - Dh Stefan Laskowski
 • 1927 - 1930 - w związku z zawieszeniem działalności Chorągwi Kieleckie zawieszono działalność Hufca,
 • 1931 - Komenda Chorągwi zatwierdziła Hufiec Miechów z siedzibą w Książu Wielkim, - Komendantem Hufca był wtedy Jan Biskup
 • 1937 - Hufcowym w Miechowie był phm. Władysław Terlecki
 • 1937.IX do wybuchu II Wojny Światowej Hufcowym był Dh Czesław Szwagrzak
 • Komendantem Wojennego Pogotowia Harcerzy był phm Władysław Terlecki

  Pierwsze drużyny męskie:
 • 1914 - w Kozłowie powstaje drużyna im. Stanisława Konarskiego
 • 1915 - w Miechowie zostaje założony pierwszy zastęp skautów
 • 1915 - powstaje drużyna w Przybysławicach koło Szreniawy
 • 1916 - w Miechowie powstaje drużyna im. Tadeusza Kościuszki
 • w 1918 roku harcerze z Miechowa biorą udział w rozbrajaniu żołnierzy Austriackich
 • W 1320 roku w Miechowie działa więcej drużyn ponieważ w tym roku Chorągiew Kielecka utworzyła w Miechowie Obwód Harcerski – Dowódcą Obwodu był Mieczysław Pachalski
 • 1921 - w Miechowie zostaje utworzony Hufiec
 • 1927 - w Książu Wielkim powstaje drużyna
 • 1928 - powstaje drużyna im. Tadeusza Kościuszki w Charsznicy przy której działa prężnie Rada Przyjaciół Harcerstwa
 • 1935 - utworzono drużynę w Kępiu
 • od 1937 roku działalnością gromad zuchowych kierował Dh Zdzisław Bonenberg. Gromady zuchowe działały w Miechowie, w Nasiechowicach, w Kozłowie i w Książu Wielkim.

  Harcerstwo żeńskie:
 • w 1915 roku w Miechowie powstaje pierwsza drużyna
 • w 1916 roku w Nieszkowie przy Szkole Rolniczej
 • w 1918 roku Harcerki ze Słaboszowa brały udział w rozbrajaniu Austriaków
 • w 1928 roku powstają drużyny harcerek w Miechowie, Kozłowie, w Książu Wielkim
 • w 1929 roku powstaje drużyna harcerek w Charsznicy.